Listeria är en bakterie som kan orsaka sjukdomar hos gravida och äldre. Även andra grupper kan smittas men de är ofta inte lika utsatta. Listerian överlever mycket och den kan klara sig länge i förpackningar eller på ytor. Det gör att den ofta är svår att spåra. Den förökar sig också lätt och kräver inget syre. Den är också köldtålig och det betyder att saker som gravad lax, rökta varor med mera kan vara drabbade trots att de vanligen har en hållbarhet på flera veckor. Ofta ser man inte på matvaran att den är förorenad.

Symtom

Enligt 1177 är det inte jättevanligt att man drabbas av listeria. Men om man gör det kan symtomen variera. Det kan därför vara svårt att säga om det verkligen är listeria man har drabbats av. Om en person med nedsatt immunförsvar, eller en äldre preson drabbas kan symtomen vara hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Gravida kan även känna av symtom som tyder på influensa. Andra grupper upplever ofta symtom från mage och tarm, till exempel kräkningar.

Smittspårning

När en person får listeria spåras alltid utbrottet. Den smittade maten ska kasseras och ofta inleds också en sanering av alla ytor som smittan kan ha varit i kontakt med.