Salmonella är en relativt ovanlig sjukdom enligt Folkhälsomyndigheten och den förekommer hos flera djurslag. Färre än en procent av de svenska djuren är smittade enligt samma myndighet. I övriga världen är sjukdomen dock vanlig, och man kan inte bortse från att antalet smittade djur även har ökat i Sverige under de senaste åren. Men vilka symtom ger salmonella egentligen?

Symtom

Ofta blir den som ätit salmonellasmittad mat och fått infektionen snabbt sjuk. De vanligaste tecknen är diarre, feber och ont i magen. Det kan också hända att man kräks. I allvarliga fall kan man även få olika inflammationer i lederna. Någon direkt behandling ges inte, förutom i svåra fall då antibiotika kan förekomma.

Om man smittas

Om man misstänker att man har smittats med salmonella är det viktigt att kontakta en vårdcentral. Sjukdomen ses nämligen som allmänfarlig och om sjukdomen konstateras kommer smittan att anmälas till smittskyddsläkare. Efter det görs ofta utredningar om var eller hur personen kan ha smittats. På så sätt kan man få fram om det är en eller flera gårdar som har smittan, eller om det kanske är på en restaurang man har blivit sjuk. Om man får smittan och arbetar inom matlagning kommer man att omplaceras under en tid. Om inga andra arbetsuppgifter finns kommer man att bli avstängd för att smittan inte ska spridas. Ibland kan också olika kommuners miljötillsyn behöva kontaktas. Det kan vara så att smittan härleds till livsmedel eller vatten som produceras lokalt och då måste provtagningar göras för att man ska kunna konstateras att så är fallet. Om smitta finns måste sanering inledas och det är både jobbigt och tar en hel del tid.