När man driver en näringsverksamhet kommer man förr eller senare att ställas inför ett val om man ska expandera sin verksamhet. Detta gäller särskilt när man driver sin verksamhet inom restaurangbranschen. Det är en rörlig bransch med ständiga ägarbyten och nyetableringar, där det gäller att ständigt anpassa sig till den rådande situationen.

Ibland kan en expansion av verksamheten vara en förutsättning för att överleva. Att driva en restaurangverksamhet är i mångt och mycket ren matematik. Varje kund spenderar ett visst belopp i genomsnitt, och det finns ett visst antal platser i restaurangen. En ökning av antalet platser kan därför snabbt leda till en ökad omsättning och ett bättre rörelseresultat. En välbesökt restaurang som har problem med intäkterna kan därför snabbt öka dessa genom att öka antalet platser i restaurangen.

Att finansiera en expansion

Vad som är viktigt när du ska expandera din verksamhet är att du kan finansiera expansionen. Ska du expandera genom förvärv eller en större ombyggnad kommer expansionen att belasta verksamhetens likviditet. När du till exempel bygger om en restaurang har du huvuddelen av kostnaderna långt före det att intäkterna ökar. Du måste därför ha en välfylld kassa, alternativt att du finner någon annan form av finansiering.

Är du inte säker på att kunna finansiera expansionen med den kassa som finns i verksamheten kan du ansöka om ett företagslån via Qred på qred.com/sv-se. Qred har specialiserat sig på att hjälpa framförallt småföretagare. Du får en personlig hjälp samtidigt som du inte behöver bekymra dig om storbankernas avgifter eller deras bedrövligt långa handläggningstider. Hos Qred kan du även få annan hjälp med finansieringen som till exempel belåning av fakturor med mera.

Olika sätt att expandera en restaurangverksamhet

När du ska expandera en restaurangverksamhet har du i princip två olika vägar att välja mellan. Du kan välja att bygga ut, eller att bygga om den befintliga verksamheten och de lokaler i vilka verksamheten bedrivs. Det andra alternativet är att du förvärvar en verksamhet vilken bedrivs i en helt annan lokal. De två alternativen har sina respektive för- och nackdelar. Vilket alternativ som du bör välja beror helt och hållet på omständigheterna kring din verksamhet och vilka möjligheter som just du har.

Att bygga om den befintliga verksamheten är det vanligaste alternativet. Ofta kan detta göras i samråd med fastighetsägaren som dessutom kan vara beredd att stå för en del av kostnaderna, men som motprestation sannolikt kräver en höjning av lokalhyran eller en förlängning av hyresavtalet. Att förvärva en annan verksamhet innebär att du snabbt kan öka omsättningen i din verksamhet. Men detta sker till priset av att du måste styra och hantera ytterligare en verksamhet utöver den verksamhet som du driver sedan tidigare. Det är därför viktigt att du noggrant tänker igenom de olika alternativen innan du bestämmer dig för hur du ska expandera din verksamhet.