Att driva en restaurang är en komplex uppgift. Även om det självfallet är en fördel, är det inte tillräckligt att ha den bästa kocken och att tillaga de bästa maträtterna. För att restaurangen ska kunna överleva på längre sikt krävs även att man har en god kontroll på räkenskaperna. Det är möjligt att driva en restaurang med förlust under en kortare tid men sett i ett längre perspektiv måste en restaurang generera vinst, om än en liten sådan. I annat fall kommer restaurangen förr eller senare att tvingas stänga sina portar.

En viktig, och tyvärr ofta förbisedd, faktor för om en restaurang lyckas eller ej är hur duktig man är på att marknadsföra restaurangen. Det är inte möjligt att driva en restaurang, oavsett hur god maten än är, om man inte marknadsför restaurangen på rätt sätt. Känner inte någon till restaurangen eller hur god dess mat är, kommer restaurangen inte att få några besökare. Som exempel kan nämnas stjärnkocken Gordon Ramsey. Han är tveklöst en utomordentligt skicklig kock, men framförallt är han otroligt duktig på att marknadsföra sig själv och sina aktiviteter. Det är kombinationen av dessa kompetenser som skapat hans framgång. Inte enbart det faktum att han är en kock i världsklass.

Marknadsföra en restaurang på sociala medier

Hur en restaurang ska marknadsföras beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vilken typ av restaurang det är, var restaurangen är belägen, vilken målgruppen är och självfallet vilken budget man har tillgång till är alla faktorer som påverkar hur marknadsföringen ska utformas. En mycket framgångsrik metod för många restauranger har varit att marknadsföra sig på sociala medier. Vem har till exempel inte sett fenomenet Salt Bae, eller Nusret Gökçe som han egentligen heter, på till exempel Instagram eller Twitter. Hans framgång är till stor del ett resultat av hans synlighet på olika sociala medier.

Det är emellertid viktigt att marknadsföringen på sociala medier håller en professionell nivå. Det är inte länge acceptabelt med mörka eller suddiga selfies på restaurangens instagramkonto. Ett enkelt sätt för att komma till rätta med undermåliga fotografier på grund av att det är mörkt i lokalerna är att använda sig av en Selfie lampa när man tar fotografier i restaurangen. Detta är något som avsevärt förbättrar bildkvaliteten när man tar selfies och andra fotografier i mörka utrymmen.

Andra åtgärder för att marknadsföra en restaurang

Det finns egentligen inte några begränsningar för vilka åtgärder som man kan vidta för att marknadsföra en restaurang. Det är endast fantasin som sätter stopp. Ofta är det en god strategi att kopiera idéer från andra restaurangers marknadsföringskampanjer. Därefter anpassar man den idéen till den egna verksamheten. Det finns inte någon anledning att återuppfinna hjulet när man ska marknadsföra en restaurang.

Vad avser marknadsföring av restauranger är det de enkla åtgärderna som fungerar. Söker man inspiration från Gordon Ramsey var ett av hans standardkoncept att han helt enkelt begav sig ut på gatan och bjöd folk på den mat som restaurangen serverade. Det var en enkel och kostnadseffektiv åtgärd som i princip alltid gav ett bra resultat. Som ofta i livet gäller att ”less is more”, och detta gäller även när det kommer till marknadsföring av restauranger.