Enligt Institutet för hälsa och välfärdär Ehec en bakterie som kan bilda farliga gifter i den smittades tarm. Det är en sjukdomsframkallande art av annars vanliga coli-bakterier. Smittan finns i hela världen och de allra flesta smittor kopplar man till nötkött. Bakterien finns i djurets tarmar och även om djuret inte påvisar några symtom kan det vara sjukt.

Symtom

Om man smittas drabbas man vanligen av diarré, kräkningar och magont. Ibland får man inga symtom alls. Det är viktigt att komma ihåg att alla kan drabbas av sjukdomen. Äldre och barn under fem år får dock oftare allvarliga symtom.

Var finns smittan?

Ehec trivs bra i sura miljöer och den överlever inte fullt så länge på till exempel skärbrädor. När man äter korv, hamburgare, sallad eller dricker opastöriserad mjölk löper man dock risk att drabbas. Om man är jägare ska man tänka på att Ehec kan också förekomma hos vilda djur. Det är därför bra att få bort djurets tarmar och maginnehåll så fort som möjligt och se till att det inte kommer i kontakt med resten av köttet. Handskar är överlag bra att använda vid hantering av livsmedel där Ehec kan förekomma och fingrarna bör inte slickas eller stoppas i munnen. Det gäller även för barn.