Campylobakter kan smitta människan på flera olika sätt. Det är en zoonos och den är anmälningspliktig. Ofta överförs den via vatten eller genom livsmedel men enligt SVA kan också direktkontakt med smittade djur leda till att personer smittas. Den finns i hela världen och i Sverige är det vanligt att den finns hos slaktkyckling. Det har dock införts ett program som motverkar risken att smittade kycklingar når slakteriet och kommer vidare i livsmedelsproduktionen.

Vilka symtom kan man få?

Om man smittas av sjukdomen kan man få vanliga symtom från mage och tarm som kräkningar, diarré, magont och illamående. Ibland händer det också att en person får något mer allvarliga följdsjukdomar men det är ovanligt.

Kan man undvika smittan?

Smittan kan finnas i stort sett hos alla djur. Det är därför klokt att komma ihåg att man bör tvätta händerna efter att man har klappat djuret. Man bör inte heller dricka vatten som verkar osäkert. Om man äter fjäderfä är det också särskilt viktigt att man hettar upp köttet ordentligt. Det spelar ingen roll om det är färs, kycklingfilé, lår eller vingar. Allt måste bli ordentligt varmt innan det äts.