I början av 2020 förändrades hela världen då Covid-19-viruset spreds som en löpeld världen över. I Sverige drabbades vi som hårdast i början av mars då viruset konstaterades ha kommit hit från bland annat Italien och Kina. Myndigheterna varnade folk från att gå ut och vistas i trånga miljöer med okända människor. En rekommendation som slog hårdast mot hotell- och restaurangbranschen.

Flera restauranger tvingades till konkurs

Konsekvenserna av att folk slutade gå ut på restaurang blev omedelbara. Toppkrogarna som tidigare haft fullbokat månader framöver reade nu ut sina bord med erbjudanden om halva priset på maten. För mindre välställda krogar gick det ännu sämre och flera har tvingats till både storvarsel och konkurs. För vissa krogar och restauranger har ett snabbt företagslån utan säkerhet varit räddningen. Genom att låna pengar för att täcka de läckande utgifterna har man kunnat rädda upp verksamheten innan det är försent. Framåt sommaren började affärerna gå lite bättre igen och de flesta restaurangerna som överlevt kan nu börja komma ikapp med sin inkomst igen.

Hårda regler på krogar och restauranger

I Stockholm har upp mot 20 restauranger tvingats stänga av andra anledningar än de ekonomiska. Tillsynsverket har granskat dem och upptäckt att de inte följer de hårda reglerna om hygien och att hålla avstånd som nu har uppkommit i samband med coronapandemin. Reglerna gäller bland annat att god hygien ska finnas i köket och att all personal ska ha tillgång till handsprit. Alla bord ska också desinfekteras när de byter sällskap. Den viktigaste regeln och den som flest har fått en anmärkning på är avståndet. Minst en meters avstånd mellan varje bord är det som gäller och inga köer eller annan typ av trängsel får uppstå. De flesta av de restauranger som tvingats stänga på grund av detta har senare fått öppna igen efter att ha ändrat sina regler inne i restaurangen.