När man arbetar i ett restaurangkök gäller det att man har relativt bra sinne för städ och renhållning. Man behöver veta hur man städar på ett bra och korrekt sätt för att undvika att smittor med mera sprids. Men hur ska man egentligen städa på rätt sätt?

Olika trasor till olika saker

I ett kök är det lätt att man tar en och samma disktrasa och använder den till olika bänkar, golv och andra ytor. Det är som att be om att olika sjukdomar och bakterier ska sprida sig runt. Det är bra att ha olika saker till olika bänkar och efter att de använts läggs de i tvätten. Många kockar har så kallade slängar istället för disktrasor. Det är en tunnare handduk som både används för att torka av bänken, som grytlapp och mycket annat. När slängen blivit smutsig läggs den i tvätten och en kock använder ofta mellan 20-40 slängar under en kväll i köket.

Använd papper

Ett annat alternativ är att använda hushållspapper. Det kan inte tvättas utan det kastas efter användning. Om man måste torka upp något på golvet eller om man ska torka till exempel saft från kyckling eller fisk kan det dock vara smart att använda lite papper istället.

Golvhygien

Det är inte bara bänkarna som behöver vara rena. Man talar ofta om att det ska vara så rent att man kan äta från golvet. Det kanske inte alltid går men man kan i alla fall se till att göra golvet relativt rent.